Gradient "Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи."

Vasil Levski

"Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи."

Chart: Vasil Levski

Published: 2 years ago
Format: PDF (black and white)
Popularity: #566 (#13 in Portraits)

© 2004-2017 AlitaDesigns.com