"Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи."

Vasil Levski

195×247 stitches

"Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи."


DMC Anchor J&P Coats Gamma Ariadna Madeira Puppets
310 Black 403 8403 420 699 BLACK 7403
666 Bright Red 46 3046 119 488 210 7046
911 Medium Emerald Green 205 6205 15 582 1214 7227
© 2004-2021 Alita Designs